Våre tilbud

Våre tjenester

Krisesenteret for Tromsø og omegn er et lavterskeltilbud for personer som er utsatt for vold i nære relasjoner og som trenger beskyttelse eller veiledning.

Du trenger ikke være i akutt krise for å ta kontakt.

Vi er tilgjengelig 24 timer i døgnet året rundt. Du trenger ingen henvisning for å komme til oss eller for å be om en samtale. Alle våre tjenester er gratis.

Kontakten med krisesenteret er frivillig.

Vi har taushetsplikt.

Vi kan tilby et trygt og midlertidig bosted.

Vi kan gi råd og veiledning for kvinner og menn som opplever fysisk, psykisk, seksuell og materiell vold i nære relasjoner. Vi informerer om rettigheter og muligheter.

Vi formidler kontakt til andre etater og hjelpeinstanser, som politi, advokat, Nav og øvrig hjelpeapparat.

Vi tilbyr kartlegging og risikovurdering.

Vi fokuserer på trygghet og hjelp til selvhjelp.

Vi er der for å hjelpe deg når du opplever at du er i fare, er redd, føler at du lever i en livssituasjon som er skadelig for deg og som du opplever at det er vanskelig å komme deg ut av.