Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Er krisesenteret et sted for meg? Jeg har jo ikke blitt slått.

Du kan oppleve alvorlige krenkelser uten å være slått. Vi ser på psykisk mishandling som like alvorlig som fysisk mishandling. Det er ikke slik at du må ha synlige tegn på mishandling for å få hjelp på krisesenteret. Den psykiske volden er mer usynlig og kommer snikende over tid.

Hva kan krisesenteret hjelpe med?

Vi kan tilby omsorg, støtte og noen å snakke med. Vi kan bistå deg i kontakt med offentlige kontorer hvis du har behov for det. Vi kan hjelpe deg med søknader og andre praktiske oppgaver. Du kan få råd og veiledning om rettigheter og muligheter ut fra din situasjon.

Hvordan er det på krisesenteret?

På krisesenteret vil du få eget rom og må dele kjøkken, bad og stue med andre beboere. Det er bare kvinner med eller uten barn på krisesenteret. Beboere lager maten selv og gjør husarbeidet i fellesskap. Det kan være utfordrende å bo mange i samme hus, men også berikende. Her er det alltid noen å snakke med. For barna har vi egen lekekrok.

Er det uheldig for barn å bo på krisesenter?

Alle barn som lever i hverdager med vold preges av dette. Å bo en periode på krisesenter betyr at du skjermer både deg selv og barna fra vold og fare. Både barn og voksne skal bli sett, møtt og ivaretatt når de bor på krisesenteret. Barn får sin egen kontaktperson. Barna på krisesenteret gir utrykk for at her er det trygt og godt å være og det blir lagt vekt på at barn skal ha gode opplevelser under oppholdet.

Hva med jobb/skole mens jeg er på krisesenteret?

Hvis det er mulig er det viktig å opprettholde daglige gjøremål både for kvinner og barn. Dersom dette ikke er mulig enten p.g.a. trusler fra voldsutøver eller avstand til hjemkommunen, kan du be legen din om sykemelding en periode mens du er på krisesenteret. Barn kan begynne på skole i nærheten av krisesenteret dersom oppholdet skulle vare flere uker. Tromsø kommune har åpen barnehage. Vi kan samarbeide med skolen i hjemkommunen. Vi hjelper til med å finne best mulig løsning.

Hvor lenge pleier kvinner å være på krisesenteret?

Ingen livsfortellinger er like og ingen behov er like. Derfor er det varierende hvor lenge hver enkelt har behov for å bo. Ta gjerne kontakt for å drøfte din situasjon.