Tvangsekteskap

Tvangsekteskap

Tvangsgifte og annen æresrelatert vold er et forholdsvis nytt begrep hos krisesentrene og andre hjelpeinstanser.

Tvangsekteskap er der unge mennesker tvinges til å inngå ekteskap, enten ved indirekte eller direkte vold, trusler om vold eller andre alvorlige trusler

Tvangsekteskap er ulovlig i Norge