Tilbud for menn

Tilbud for menn

Menn blir også utsatt for vold i nære relasjoner. Vi vet lite om hvor stort omfanget er, men vi regner med at det er en del mørketall.

Menn er en ny brukergruppe på Krisesenteret. Vårt tilbud har tradisjonelt vært et tilbud til kvinner og barn. Etter den nye krisesenterloven som kom i 2010 har også menn rett til et krisesentertilbud, men tilbudet til menn skal etter loven være adskilt fra tilbudet til kvinner.

Mange menn opplever at de ikke blir tatt på alvor når de forteller at de er utsatt for vold og at det ikke er akseptert av samfunnet rundt dem. Menn oppleves ofte som den fysisk sterke i et heterofilt parforhold. De velger derfor ofte å prøve å finne en løsning selv, noe som kan vise seg å være veldig vanskelig. Erfaringer fra menn utsatt for vold i nære relasjoner viser at det er mange likhetstrekk med volden kvinner utsettes for, særlig når det gjelder psykisk vold som trusler, sjalusi, hevn og kontroll.

På Krisesenteret vil du møte ansatte med lang erfaring, som vet hva du snakker om og som tar deg på alvor. Du kan også ringe og rådføre deg anonymt om du ønsker det.

Slik det er i dag, har ikke Krisesenteret for Tromsø og omegn eget botilbud for menn. Vi tilbyr telefonsamtaler og dagsamtaler her ved Krisesenteret, og har du behov for botilbud vil vi hjelpe deg videre.