Telefonveiledning

Telefonveiledning

Vi er tilgjengelige på telefon hele døgnet.

Tlf 776 11 060

Du kan få hjelp i en akutt situasjon.

Du kan ringe for å få råd, støtte og veiledning.

Du kan få hjelp til å sortere tanker rundt egen livssituasjon.

Du kan være anonym hvis du ønsker det.