Oppholdstillatelse på grunn av mishandling

Selvstendig oppholdstillatelse for deg som har blitt mishandlet

Hvis du har oppholdstillatelse i Norge p.g.a. familiegjenforening, kan du få selvstendig oppholdstillatelse etter tre, under forutsetning av at du oppfyller inntektskravet.

Men hvis du eller dine barn blir utsatt for mishandling av ektefelle eller samboer kan du søke oppholdstillatelse før tre år er gått. Du og eventuelle barn kan få oppholdstillatelse slik at du ikke trenger å bli i et forhold med mishandling fordi du er redd for å miste oppholdstillatelsen i Norge.

Les mer om dette på Vold i familien/nære relasjoner - UDI, og på MiRA-senteret sine nettsider.