Seksuell vold

Seksuell vold

Seksuell vold er alle handlinger rettet inn mot en annen persons seksualitet, som gjennom at de smerter, skader, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.

Her kan det dreie seg om seksuell trakassering og krenkelser til å bli presset til å utføre uønskede seksuelle handlinger samt voldtekt og seksuell tortur. Den seksuelle volden er svært psykologisk nedbrytende fordi den rammer det mest private hos et menneske.