Politi og anmeldelse

Politi og anmeldelse

Alle politidistrikt har en koordinator for familievold og seksuelle overgrep. Hvis du ikke har bestemt deg om du vil anmelde et forhold, kan du kontakte politiet for å drøfte anmeldelse. Du kan ha med deg en du kjenner og har tillitt til under avhør. Politiet orienterer om muligheten til å begjære besøksforbud, voldsalarm og om du har rett til bistandsadvokat.

Du kan få hjelp fra Støttesenter for kriminalitetsutsatte.

De kan hjelpe med informasjon og veiledning om det å anmelde, støtte hele veien fra politianmeldelse til saken er avgjort, og vitnestøtte i forbindelse med eventuell rettssak.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte – Politiet.no

www.politi.no