Overgrepsmottak

Overgrepsmottak

Overgrepsmottak er et akutt-tilbud til ungdom, voksne, kvinner og menn som har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk, seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner. Mottaket tilbyr medisinsk hjelp og rådgivning etter overgrep: Samtale i trygge omgivelser, medisinsk undersøkelse med tanke på skader, smitte eller graviditet, rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis og hjelp til å kontakte politi eller bistandsadvokat.

Tilbudet er åpent hele døgnet og du kan benytte deg av tilbudet selv om du ikke ønsker å anmelde forholdet. Det finnes 23 overgrepsmottak i landet. Overgrepsmottaket i Tromsø holder til ved legevakta, tlf 116 117, trykk her for nettside

Ved første legeundersøkelse for personer som søker akutt hjelp etter å ha vært utsatt for vold i nære relasjoner og/eller seksuelle overgrep er det egenandelsfritak uavhengig av om hjelpen søkes ved et overgrepsmottak, ved vanlig legevakt eller hos fastlege.

Dixi ressurssenter