Omskjæring/kjønnslemlestelse

Omskjæring/kjønnslemlestelse

Omskjæring av jenter er et svært alvorlig overgrep og en voldsform som krever kompetanse for å kunne gi best mulig hjelp både for å forebygge og hindre overgrep og for å kunne gi best mulig hjelp til de kvinnene som er omskåret som barn.