Om vold

Hva er vold?

Mange tror de ikke kan oppsøke et krisesenter før de har en blåveis å vise fram. Krisesenteret er til for deg som er utsatt for alle typer vold.

Det finnes mange definisjoner på vold, krenkelser og overgrep. Felles for alle disse definisjonene eller forklaringene er at det finnes et mønster som gir overgriperen et ønske om kontroll og makt over den andre personen.

Psykolog Per Isdal ved Alternativ til vold (ATV) definerer vold slik:

Vold er enhver handling rettet mot en annen person som, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre som den vil.

Fagmiljøene i Norge støtter seg i stor grad på definisjoner til Alternativ til vold om de ulike voldstypene som forekommer i nære relasjoner.