Menneskehandel

Menneskehandel

Menneskehandel, også kalt trafficking, handler om at mennesker blir forflyttet og utnyttet som arbeidskraft (herunder tigging, gatesalg og lignende), til organdonasjon eller til seksuelle formål. Ved hjelp av makt og trusler tvinges de utsatte til tvangsarbeid eller prostitusjon. Trusler mot familie i hjemlandet brukes også som maktmiddel.