Hemmelig adresse

Hemmelig adresse

Du har muligheter til å søke om adressesperre. Det finnes to graderingskoder. Kode 6 innebærer at din bostedsadresse ikke er tilgjengelig i folkeregisterbasene verken for offentlige myndigheter eller for privatpersoner. Kun folkeregisterpersonell i bostedskommunen og autoriserte personer i Skattedirektoratet har tilgang til opplysninger. Kode 7 innebærer at din bostedsadresse er sperret for privatpersoner, men offentlige instanser har tilgang til adressen. Adressesperre søkes hos politiet som kan innvilge dette på grunnlag av vurdering av trusselbildet.

Beskyttelsestiltakene-kode-6-og-kode-7.pdf (krisesenter.com)