Gratis tilbud

Gratis tilbud

Krisesenter er et lavterskeltilbud. Det betyr blant annet at alle krisesenterets tilbud er gratis, både dagsamtaler og botilbud.

De som bor på krisesenteret har i utgangspunktet selv ansvar for matinnkjøp.