Fysisk vold

Fysisk vold

Fysisk vold er bruk av enhver form for fysisk makt som gjennom at den smerter, skader, skremmer og krenker, påvirker et annet menneske til å slutte å gjøre noe det vil eller gjøre noe mot sin vilje.

Eksempler på fysisk vold kan være:

  • Holde
  • Dytte
  • Riste
  • Lugge
  • Bite
  • Slag
  • Spark
  • Kvelertak
  • Bruk av slagvåpen, stikkvåpen og skytevåpen

All fysisk mishandling inneholder også psykisk mishandling. Den fysiske trussel vil ofte ligge bak andre voldsformer og bidra til å forsterke effekten av disse.