Dagsamtaler

Dagsamtaler

Ikke alle har behov for å bo på krisesenteret. Vi tilbyr veiledningssamtaler på dagtid og kveldstid. Det å få snakke med noen, få drøftet situasjonen sin og mulighetene som finnes, kan vise seg å være en stor hjelp og ofte tilstrekkelig for mange.

Noen ønsker dagsamtaler for å bearbeide tidligere opplevd vold.

Noen ønsker dagsamtaler for å planlegge en vei ut av en voldelig hverdag.

Noen ønsker dagsamtaler som oppfølging etter et bo-opphold.

Ring oss på telefon 776 11 060 for å gjøre en avtale om samtale.