Botilbud

Botilbud

Krisesenteret har et botilbud til mennesker som må reise fra hjemmet sitt på grunn av vold og/eller trusler. De kan ha vært utsatt for vold fra ektefelle/ samboer, kjæreste, en i familien eller en annen de har en relasjon til.

Du og eventuelt barna dine kan bo på Krisesenteret en periode mens du får hjelp til å komme videre med livet ditt.

Lengden på oppholdet vil avhenge av den situasjonen den voksne og barna befinner seg i.

Krisesenteret fungerer som et bofellesskap, hvor alle har eget rom. Mange kvinner har med seg barn til Krisesenteret. Alle organiserer selv sin hverdag, og tar del i husarbeid og matlaging etter beste evne.

De som bor her er ulike og har ulike problemer. For at ting skal fungere best mulig må man ta hensyn og vise respekt for hverandre. Vi legger til rette for aktiviteter både for voksne og barn den tiden de er på senteret.

Både voksne og barn som bor på Krisesenteret får en kontaktperson. Som beboer på Krisesenteret kan du få:

  • Råd og veiledning vedrørende sin situasjon
  • Individuelle samtaler
  • Hjelp til å bearbeide voldsopplevelsene
  • Hjelp til å komme i kontakt med offentlig hjelpeapparat
  • Hjelp til å komme i kontakt med advokat
  • Hjelp til å kontakte politiet dersom behov for bistand, for eksempel ved henting av eiendeler i hjemmet
  • Praktisk bistand
  • Hjelp til å etablere deg på nytt

Det er gratis å bo på Krisesenteret. Beboere på Krisesenteret kan ikke bruke rusmidler når de bor på senteret.

Krisesenteret har hemmelig adresse. Du må derfor ta kontakt med oss på telefon hvis du har behov for botilbud.