Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Hvis du er offer for bestemte straffbare handlinger har du krav på bistandsadvokat (etter straffeprosessloven § 107a). Dette gjelder f.eks. ved

  • voldtekt
  • seksuell omgang med barn under 16 år
  • incest
  • seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det
  • familievold
  • tvangsekteskap
  • hallikvirksomhet
  • besøksforbud i eget hjem
  • brudd på besøksforbud.

En bistandsadvokat skal ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskning og hovedforhandling i straffesaken samt gi hjelp og støtte i forbindelse med saken. Du kan selv velge hvilken advokat som skal oppnevnes.

Les mer mer på nettsidene til Juridisk rådgivning for kvinner