Besøksforbud

Besøksforbud

Besøksforbud kan du få hvis det er grunn til å tro at en person vil begå en straffbar handling overfor deg, forfølge deg eller på annet vis krenke din fred.

Et besøksforbud kan gå ut på at den forbudet retter seg mot forbys å oppholde seg på et bestemt sted eller å forfølge, besøke eller på annen måte kontakte deg. Dersom det er fare for at en person ellers vil begå en straffbar handling overfor deg, kan personen få besøksforbud i eget hjem. Besøksforbud gjelder for maksimalt ett år om gangen. Det kan søkes om forlengelse. Besøksforbud i eget hjem kan bare ilegges for høyest tre måneder om gangen. Besøksforbudet er et forebyggende tiltak og behøver ikke være knyttet til en pågående straffesak. Overtredelse av besøksforbud er straffbart.

Besøksforbud og omvendt voldsalarm - Dinutvei.no