Barn på krisesenter

Barn på krisesenter

Å leve i en familie hvor det utøves vold, skader og skremmer barn.
Vi vet at det er like farlig for barn å oppleve at vold utøves mot omsorgsperson, som selv å utsettes for direkte, fysisk vold.

Når du tar barnet ditt med til et Krisesenter, skjermer du barnet fra fare. På Krisesenteret vil barnet møte andre barn, og alle får egen kontaktperson. Barnet skal bli like godt ivaretatt som den voksne, med respekt for sine egne tanker og reaksjoner. Barnet skal få kjenne at hverdagen blir trygg.

Trenger barn annen hjelp og oppfølging, vil ansatte drøfte dette med deg.

Der barn ikke skjermes fra omsorgssvikt, vold og overgrep, har Krisesenteret opplysnings- og meldeplikt til barneverntjenesten.