Alternativ til vold (ATV)

Alternativ til vold (ATV)

Alternativ til vold (ATV) er et kompetanse- og behandlingstilbud med spesielt fokus på vold i nære relasjoner. ATV i Tromsø kan tilby behandling (individuelt og i gruppe) for menn og kvinner over 18 år som utøver vold i nære relasjoner. Dersom din partner går i behandling ved ATV Tromsø, kan du få rådgivning eller et begrenset behandlingstilbud hos ATV.